Hij kan nog wel wat hoi’s gebruiken

Naast onze kinderopvang zit de daklozenopvang of iets dergelijks. In ieder geval komen hier vaak mensen die waarschijnlijk dakloos zijn of ze liggen soms op de stoep te slapen. Afgelopen week kwam er iemand langslopen, onderweg naar het buuradres, terwijl ik stond te wachten op mijn dochter. Schichtig keek hij om zich heen vanonder zijn dikke capuchon. Dit gaf me twee gevoelens. Enerzijds weg kijken zoals waarschijnlijk altijd gebeurt en hij misschien ook wel uitstraalt en onbewust vraagt met zijn schichtige blik. Anderzijds dacht ik: dit is typisch iemand die om wat voor reden dan ook waarschijnlijk heel weinig contact heeft, het talent om contact te maken ontbreekt of juist slechte ervaringen heeft met contact maken. Dus ik keek hem aan en zei “moi”. Hij keek mij aan, wist niet wat ie moest zeggen en liep verder. Hij heeft blijkbaar nog heel wat moi’s en hoi’s nodig in zijn leven… #ikgroetdoor

Theo Adema